GERRIT VERMEIREN

The work of Maria Degrève is indebted to the performance art of the early 1970s.

The artist regards her oeuvre not as a succession of completed works, but as a continuum based around the central concepts of metamorphosis and pattern.
The objects, photos and videos that she presents in varying constellations, are actually relics and documentation of her performances, and only gain relevance, become "charged" by the fact of the performance.
The performances deal with her identity as a woman, and have a highly physical aspect.
On the one hand they convey a deep sensuality, while on the other, most of her actions contain an implied element of violence if only because of the frequent use of red as the colour of passion and blood.

Netwerk /center for contemporary art 2006  Gerrit Vermeiren

Het werk van Maria Degrève is schatplichtig aan de performancekunst van de vroege jaren 70.
De kunstenares ziet haar oeuvre niet als een aaneenschakeling van afgewerkte kunstwerken, maar als een continuüm waarin metamorfose en het patroon kernbegrippen zijn.

De objecten, foto's en video's die ze in wisselende constellaties presenteert, zijn in feite relicten en documenten van haar performances, en krijgen pas zin, worden "opgeladen" vanuit het gegeven van de performance.
De performances handelen over haar identiteit als vrouw, en hebben een sterk lichamelijk aspect.
Enerzijds gaat er een grote sensualiteit van uit, anderzijds bevatten de meeste van haar acties een element van gesuggereerde gewelddadigheid, alleen al door het veelvuldig gebruik van rood als kleur van passie en bloed.

Netwerk/center for contemporary art 2006 Gerrit Vermeiren